English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = \"Jam człowiek, co zaznał boleści\" \(Lm 3,1\) \: próba rekonstrukcji starotestamentalnego modelu antropologii na podstawie Lm 3, 1\-33]