English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = \"Mysterium passionis \- corpus et sanguis Christi \- communio\" \: eucharystia sakramentem wtajemniczenia chcrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku