English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Mowy obronne św. Pawła w Dziejach Apostolskich : analiza retoryczna Dz 24 i 26 w kontekście zastosowania retoryki w biblistyce"