English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Józef Krzywda, Część 1: Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym,[w:] Droga do „Amoris laetitia”, red. Piotr Kroczek, Kraków 2015, s. 25–83 (Annales Canonici Monographiae, 5)."]