English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Vocatio ad sanctitatem : teologiczne i retoryczne aspekty kazań ks. abp. Józefa Michalika o świętych i błogosławionych"