English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Konwergencja a dziennikarstwo polityczne \- rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego \"pseudodziennikarstwa\"\? \: \(na przykładzie wybranych politycznych wortali internetowych\)