English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Konteksty nowej ewangelizacji w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI w przededniu Synodu Biskupów \: archidiecezjalne forum \"Konteksty nowej ewangelizacji\", Poznań, 9 czerwca 2012 r.