English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 1687-1895"]