English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie 17 października 2014 roku : Sprawozdanie dziekana za rok akademicki 2013–2014"