English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Na gruzach Imperium : demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej / red. Alicja Stępień-Kuczyńska, Maciej Potz, Michał Słowikowski. - Toruń, 2012, s. 305-317."]