English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = Na s. przytyt.\: \"Album towarzyszy wystawie zorganizowanej z okazji beatyfikacji Jana Pawła II przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie\"]