English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Niniejsza rozprawa jest skróconą wersją dysertacji doktorskiej autora obronionej w Krakowie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009 roku"]