English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Na okł. autorzy art.: Francesco Coccopalmerio [et al.].Publikacja stanowi pokłosie krajowej konferencji naukowej zorganizowanej w Kielcach w dniach 6-7 września 2013 r.Tekst wybranych art. w jęz. wł."]