English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Kazanie o świętym Janie Kantym, patronie Królestwa Polskiego - ks. Aleksandra Jełowickiego CR, seria : Słynne kazania polskie"