English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "2 wol. w etui w komplecie z: Bulla Vixdum Poloniae unitas : reprodukcje stron oryginału bulli, tekst łaciński, tłumaczenie na język polski."]