English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Antologia zawiera teksty i wystąpienia Jana Pawła II wybrane i opracowane na potrzeby XIII Dni Jana Pawła II. Podjęte tematy związane są z odzyskaniem niepodległości, patriotyzmem oraz rolą narodu w myśli Jana Pawła II"]