English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Międzynarodowe Sympozja Liturgiczne \"Ad Fontes Liturgicos\" \: krótka historia nowej inicjatywy Instytutu Liturgicznego w Krakowie