English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = \"Katolicka teologia w dzisiejszym świecie\: reflekcje ad intra et ad extra\" \: sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Teologicznego z okazji 75\-lecia Fakultetu Teologicznego Uniwersytetu Jana Komeńskiego \(Bratysława, 15 listopada 2011 r.\)]