English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Msza święta i homilia według \"Dyrektorium o mszach świętych z udziałem dzieci\"