English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Formacja stała, czyli dla wszystkich kapłanów i nigdy nie zakończona : refleksja kanoniczno-pastoralna na kanwie Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów z 11 lutego 2013 r."