English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = \"Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź na przeciw ubogim\" \(Orędzie na Światowy Dzień pokoju 1993 r.\) \: ciągłość nauczania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka o Kościele dla ubogich]