English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Aktualność personalistycznego ujęcia relacji kobiety i mężczyzny we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym. Analiza ujęcia Jana Pawła II i Karola Wojtyły, Paulina Wąż-Bigos, Kraków, 2021, Praca doktorska napisana na seminarium z filozofii społecznej i polityki , UPJPII"]