English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego : wokół Verbum Domini : materiały konferencyjne : sympozjum, 10 maja 2011, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / red. Zdzisław Struzik, Andrzej Jacek Najda. - Warszawa, 2012, s. 81-117."]