English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Ad fontes liturgicos III : liturgicke hnutie ako dosledok navratu k liturgickym pramenom. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie / red. Vojtech Bohac, Marcel Mojzes et al. - Presov, 2012, s. 53-66."]