English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = Konieczność formacji w duchu chrześcijańskim twórców i pracowników środków społecznego przekazu \: refleksja pastoralna w oparciu o encyklikę papieża Jana Pawła II \"Centesimus annus\" oraz inne dokumenty Kościoła]