English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Najświętsze Serce Jezusa \: \"serce odnawiające\" przez wezwanie do wynagrodzenia, do uczynków pokutnych i do życia cnotliwego