English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Nadzór starostwa górniczego w Krakowie nad kopalnią soli w Wieliczce w latach 1872-1918"