English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Orędzie Jezusa w Kazaniu na Górze (Mt 5-7). Studium teologiczne homilii Jana Chryzostoma na Ewangelię wg św. Mateusza"]