English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Droga do zjednoczenia z Bogiem siostry Cecylii Teresy od Opieki Świętego Józefa, karmelitanki bosej we Lwowie (1733-1767), w świetle nauki mistrzów karmelitańskich"]