English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Niektóre aspekty teologii i praktyki sakramentu pokuty w odniesieniu do pierwszej tablicy Dekalogu"