English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = Dar \"glosolalii\" i poznanie prawdy w życiu św. Franciszka \: pneumatologiczny charakter duchowości franciszkańskiej]