English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "II Synod Diecezji Tarnowskiej 1938 roku - motywy zwołania i relacja do Synodu Plenarnego na Jasnej Górze"]