English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = Obraz jako źródło ubogacenia ducha oraz szerzenie i umacniania królestwa Bożego. Analiza na podstawie soborowego Dekretu o środkach społecznego przekazywania myśli \"Inter mirifica\"]