English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = Obraz \"Przemienienie Pańskie\" w Kościele Mariackim w Krakowie \: przyczynek do twórczości Szymona Czechowicza]