English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Wiara potrzebuje zrozumienia, rozum potrzebuje wiary (fides querens intelectum, intelectus querens fidem)"