English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Jan Paweł II ustawodawcą Kościoła : międzynarodowe sympozjum prawa kanonicznego, Lugano (Szwajcaria), 22-23 marca 2012 roku"