English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = Kancyjonał pieśni nabożnych według obrzędow Kościoła Świętego Katolickiego na uroczystości całego roku z przydatkiem wielu nowych sporządzony i wydany \"Cum gratia et Privilegio S<uae> R<egiae> M<aiestatis> w Krakowie, w drukarni Jakuba Matyjas<z>kiewicza, roku Pańskiego 1721]