English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = \"Słowo jego płonęło jak pochodnia\" \(Syr 48,1\) \: księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego]