English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Sandomierz, 22 marca 1697, Starościński Urząd Grodzki w Sandomierzu, na wniosek burmistrza Brzostku Adam Ostrowski wydaje odpis wyroku Sandomierskiego Sądu Kapturowego z dnia poprzedniego w sprawie zwolnienia mieszkańców Brzostku z zaległego podatku na rzecz powoda Krzysztofa Winiarskiego, poborcy powiaty pilzneńskiego, który to podatek uznany został przez nich za niesłuszny (odpis pierwszy)"