English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = Recenzja książki\: \"Prawda\" w Biblii hebrajskiej \: analiza logiczno\-lingwistyczna / Andrzej Stanisław Wójcik. \- Kraków ; Budapeszt, 2010]