English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = Recenzja książki\: \"Nie można zdradzić Ewangelii\" \: rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. \- Kraków, 2012.]