English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra / K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.). - Sosnowiec, 2014, s. 471-481."]