English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Ecclesia in republica : studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku / wybór i red. Wincenty Myszor. - Katowice, 2014, s. 114-132."]