English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Represje władz komunistycznych wobec społeczeństwa Polski południowo-wschodniej w latach 1944-1956 : Jasło, Wadowice, Dębica / pod red. Bogdana Stanaszka. - Sandomierz, 2012, s. 6."]