English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Niewystarczalność niezdolności relatywnej do stwierdzenia nieważności małżeństwa według kan. 1095, N. 3"