English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = \"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem\" \(J 14, 1\-12\) \: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół