English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = \"Ja jestem Dobrym Pasterzem \" \(J 10,1,\-10\) \: wierzę w Ducha Świętego, który mówił przez proroków