English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = Publikacja zawiera materiały z kolokwium \"Kościół w okowach\" zorganizowanego 18 marca 2009 r. przez Oddział IPN w Krakowie, słowacki Ústav pamäti národa oraz Wyższą Szkołę Filozoficzno\-Pedagogiczną \"Ignatianum\" w Krakowie.]