English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Recenzja książek: Michał Jagosz, Św. Jan Paweł II czciciel ikony Ocalenie Ludu i Biskupa Rzymu w Bazylice Matki Bożej Większej, Drukarnia Akcydentowa Andrzej Dorosz, Kraków, 2014, 82 s."]