English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Publikacja zawiera wykaz wybranych publikacji S. Pawlickiego s. 40-42.Publikacja zawiera materiały z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z serii Duchowość Klasztorów Polskich : Przekaz i Komunikacja, Kraków, 17 luty 2016 r.Bibliogr. s. 43-47."]